saule saulsenas pirmokai rugsejo1 miesto šventė saule saule saule saule saule saule saule saule
meniu

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pretendentas, ketinantis dalyvauti konkurse privalo pateikti:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
5. Profesinę patirtį pagrindžiantis (-ys) dokumentas (-ai).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Konkursas vyks 2019 m. lapkričio 6 d. 13.00 val.

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;609770.html

Užimtumo tarnybos skelbimas.

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=7a0b2b86-d3f4-4a2a-894e-2fe3dce86a05&itemID=b81bc205-aae2-4957-bb08-242f2e4ce6af

Pareigybės aprašymas.