saule saulsenas pirmokai rugsejo1 miesto šventė saule saule saule saule saule saule saule saule
meniu

 

 

 

 

 

 

2019-2020 M.M. PEDAGOGAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kabineto

Nr.

Kvalifikacinė  kategorija

Vadovauja

klasei

1. 

TOMAS  ARMONAVIČIUS

Direktorius

216, 217

Krepšinio treneris  metodininkas

-

2. 

VIDA  AUGIENĖ

Rusų kalbos mokytoja

404

Rusų kalbos vyresnysis mokytojas

-

3. 

KĘSTUTIS  AUGYS

Kūno kultūros mokytojas, žmogaus saugos mokytojas

Sporto salė

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas, žmogaus saugos mokytojas

8A

4. 

DAIVA BALSYTĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

302

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

1C

5. 

DALIA  BALTRAMAITIENĖ

Bendrabučio auklėtoja

Bendra - butis

Auklėtojas

-

 6.

FEDORAS  BONDAREVAS

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

-

Muzikos (akordeono) mokytojas metodininkas

-

7. 

NERINGA BULIENĖ

Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytoja

112

Geografijos vyresnysis mokytojas, ekonomikos ir verslumo mokytojas

-

8. 

ZITA  BULIENĖ

Specialioji pedagogė

224

Specialusis pedagogas metodininkas

-

9. 

ILONA  ČEILUTKIENĖ

Technologijų mokytoja

106

Technologijų mokytojas metodininkas

-

10. 

RIMA ČESNAUSKIENĖ

Istorijos/pilietiškumo pagrindų mokytoja

209

Istorijos vyresnysis mokytojas

11. 

RASA ČIAPIENĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, etikos mokytoja

311

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

-

12. 

JOLITA  ČIUTIENĖ

Logopedė

122A

Logopedas metodininkas

-

13. 

SALOMĖJA  DOVIDAITIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja, 

110

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

3A

14. 

LIGITA  DUNDAITĖ

Pradinio ugdymo mokytoja,

109

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

4A

15. 

VIDMANTAS  FILATOVAS

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

-

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

-

16. 

AUŠRA FILATOVIENĖ

Chemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

316

Chemijos vyresnysis mokytojas, biologijos vyresnysis mokytojas

-

17. 

AISTĖ  FIURST

Logopedė

211

Logopedas ekspertas

7B

18. 

ROMUALDAS  FRANCKAITIS

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Mažoji sporto salė

Treneris

-

19. 

ASTA  GALINIENĖ

Anglų kalbos mokytoja

402

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

5C

20. 

SIGITA  GECEVIČIENĖ

Psichologė

DUC     1 kab.

Psichologas

-

21. 

ANTANAS  GECEVIČIUS

Lavinamosios klasės mokytojas                

116

Specialiosios klasės mokytojas metodininkas

LAV. A

22. 

IRENA GERIKAITĖ

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

316

Biologijos mokytojas metodininkas

-

23. 

ALMA  GRONSKIENĖ

Lavinamosios klasės mokytoja, surdopedagogė

124

Specialusis pedagogas metodininkas, surdopedagogas metodininkas

LAV. C

24. 

JOLANTA GUŽEVIČIŪTĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

304

Pradinio ugdymo mokytojas

2C

25. 

SAULIUS  KAMINSKAS

Technologijų mokytojas,

114

Technologijų mokytojas metodininkas

-

26. 

RYTIS  KERŠYS

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Imtynių salė

Graikų-romėnų imtynių treneris metodininkas

-

27. 

JURGITA  KUBLICKIENĖ

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

213

Matematikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas

6A

28. 

VILMA  KUMPIKEVIČIŪTĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros, etikos mokytoja

309

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas,                                                         etikos vyresnysis mokytojas

-

29. 

VIRGILIJA  KUPINIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

108

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

4B

30. 

LINA  KUZMINSKIENĖ

Lavinamosios klasės mokytoja               

120

Specialusis pedagogas metodininkas

LAV. B

31. 

DAIVA  LUKIENĖ

Istorijos/pilietiškumo pagrindų, etikos mokytoja

210

Istorijos mokytojas metodininkas,      etikos mokytojas

6B

32. 

VIDUTĖ  MANIKIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

204

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

4C

33. 

VAIDA  MAŽEIKIENĖ

Anglų kalbos mokytoja

403

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

8B

34. 

JŪRATĖ  MAŽUNAVIČIENĖ

Technologijų mokytoja

101

Technologijų mokytojas metodininkas

-

35. 

RITA  MIKULĖNIENĖ

Matematikos mokytoja

225

Matematikos vyresnysis mokytojas

8C

36. 

DANUTĖ NAVICKIENĖ

Tikybos mokytoja

208

Tikybos vyresnysis mokytojas

-

37. 

REGINA NAZARIENĖ

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

308

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

-

38. 

ANGELĖ  NORKEVIČIENĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

314

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

5A

39. 

RASA  NORKEVIČIENĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

310

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

-

40.

DANUTĖ NORVAIŠIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

206

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

3C

41. 

EMILIJA NORVILIENĖ

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

121

Specialusis pedagogas

Soc. įgūdžių ugd. kl.

42. 

DALIA  PALUBINSKIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

303

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

2B

43. 

DALIA  POVILAUSKIENĖ

Kūno kultūros mokytoja

Sporto salė

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

-

44. 

NIJOLĖ  RADIONOVA

Rusų kalbos mokytoja

408

Rusų kalbos mokytojas metodininkas

-

45. 

VIKTORIJA  RIMDŽIŪTĖ

Šokio mokytoja

Aktų salė

Šokio mokytojas

-

46. 

DAIVA  ROCIENĖ

Matematikos mokytoja

315

Matematikos mokytojas metodininkas

7C

47. 

GIEDRĖ  SATKAUSKYTĖ

Informacinių technologijų mokytoja

111

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

10A

48. 

BIRUTĖ  SPIRGIENĖ

Fizikos mokytoja

113

Fizikos mokytojas metodininkas

9A

49. 

DALIA  STRAKŠIENĖ

Matematikos mokytoja

212

Matematikos vyresnysis mokytojas

10J

50. 

ROMA ŠERKŠNIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

305

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

2A

51. 

ODETA  ŠILINSKIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

107

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

1B

52. 

ALDONA  TAMOŠIŪNIENĖ

Muzikos mokytoja

306

Muzikos vyresnysis mokytojas

-

53. 

RIMA  TAMOŠIŪNIENĖ

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

312

Biologijos mokytojas metodininkas

-

54. 

RAMUNĖ TAUNIENĖ

Anglų kalbos mokytoja

405

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

7A

55. 

RASA VAITKIENĖ

Socialinė pedagogė

214

Socialinis pedagogas metodininkas

-

56. 

ASTA  VALIENĖ

Anglų kalbos mokytoja

410

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

5B

57. 

LINA  VALIUKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja           

221

pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

-

58. 

VIJOLĖ  VEDECKIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

203

Pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas

1A

59. 

LORETA  VIEČIENĖ

Anglų kalbos mokytoja, tiflopedagogė

409

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

-

60. 

SILVIJA  VILIMIENĖ

Logopedė

316A

Vyresnysis logopedas

9J

61. 

RASA  VILKONĖ

Dailės mokytoja,

317

Dailės mokytojas metodininkas

-

62. 

VIRGINIJA VITKIENĖ

Tikybos mokytoja

201

Tikybos mokytojas metodininkas

-

63. 

NIJOLĖ  ŽARŽECKIENĖ

Bendrabučio auklėtoja

Bendra -butis

Vyresnysis auklėtojas

-

64. 

DALIA  ŽILEVIČIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja

205

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

3B